Archive

Chốn Riêng 0 Comments

Mở ra những khoảng trời

KTNĐ – Nằm trong khu quy hoạch của một quận mới tại Hà Nội, công trình này có diện tích đất khá rộng (hơn 300m2), tuy nhiên hình dáng đất

  • 1
  • 2