Bảng giá quảng cáo trên website nhà đẹp

Bảng giá quảng cáo trên website nhà đẹp

MINH-HOA-QC-WEB

No. Vị trí banner Kích thước Trang Xuyên trang Giá / Tháng
1 Banner H1 300×250 Trang chủ yes 10.000.000đ
2 Banner H2 300×250 Trang chủ yes 10.000.000đ
3 Banner H3 300×250 Trang chủ yes 8.000.000đ
4 Banner H4 300×250 Trang chủ yes 8.000.000đ
5 Banner V1 480×150 Trang chủ No 6.500.000đ
6 Banner V2 480×150 Trang chủ No 6.500.000đ
7 Banner V3 480×150 Trang chủ No 6.500.000đ
8 Banner V4 480×150 Trang chủ No 6.500.000đ
 9  Bài PR Trang chủ 10.000.000đ

Có thể bạn thích

Quảng Cáo

Bảng giá quảng cáo trên TC KTNĐ

Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Mỹ Thuật Vàng Phòng F45, Tòa nhà FOSCO, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP.HCM ĐT: (08) 3930 1967 –